top of page

EUROVENT SERTIFIKĀTS

Kas ir Eurovent sertifikāts? Kā pārbaudīt vai Jūsu izvēlētajai iekārtai ir šāds sertifikāts?!


Iekārtām kurām nav šis sertifikāts, veiktspēja var būt no 15% līdz 40% mazāka (neefektīvāka) nekā to tehniskajos datos uzrādītās! Kas ir Eurovent sertifikāts?

"Eurovent Certification" sertificē gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu un saldēšanas produktu veiktspējas novērtējumus saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem standartiem.  Mērķis ir palielināt klientu uzticību, vienādojot konkurences apstākļus visiem ražotājiem un paaugstinot rūpnieciskās veiktspējas novērtējumu integritāti un precizitāti.

Šīs sertifikācijas marķējums garantē, ka produkti ir pārbaudīti neatkarīgi un ka tie ir precīzi novērtēti un to tehniskie dati ir neatkarīgi apstiprināti un pareizi. 


Sertifikācijas priekšrocības un mērķis:

Gala lietotājiem būs pārliecība, ka iekārtas darbosies saskaņā ar projekta specifikācijām, enerģijas izmaksas tiks pareizi noteiktas, un piegādātais produkts atbilst sākotnējam ieguldījumam. 

Eurovent sertifikācijas programmu mērķis ir izveidot vienotu kritēriju kopumu produktu novērtēšanai. Izmantojot sertificēto produktu specifikāciju, inženiera uzdevumi kļūst vieglāki, jo nav nepieciešams veikt detalizētu salīdzināšanu un veiktspējas kvalifikācijas pārbaudi. Konsultanti, speciālisti un lietotāji var izvēlēties produktus ar pārliecību, ka kataloga dati ir precīzi norādīti un patērētājs netiek maldināts.


Pārbaudi, pirms iegādājies iekārtu, vai tās tehniskie dati ir patiesi! ŠEIT. 

コメント


bottom of page