top of page

Aukstuma aģenti (Freons) 

sale of  refrigerants

Refrigerant sell, freons, aukstuma aģenti, refrigerants

Piedāvājam iegādāties tādus aukstuma aģentus (freonu/freons) kā: 

Distribution and sale of  refrigerants

Refrigerant gas Price

● R134a - Refrigerant HFC, cyl. - 12kg / tank - 930 kg, GWP1430

Pieprasīt cenu / Request a price 

 

● R404A - Refrigerant HFC, cyl. - 10kg / tank - 630kg, (GWP: 3922)

Pieprasīt cenu / Request a price 

● R410A - Refrigerant HFC, cyl. - 10kg,(GWP: 2088)

Pieprasīt cenu / Request a price 

● R448A  Refrigerant HFC, cyl - 10kg, (GWP: 1387)

Pieprasīt cenu / Request a price 

● R449A  Refrigerant HFC, cyl - 10kg, (GWP: 1397)

Pieprasīt cenu / Request a price 

● R407F ​- Refrigerant HFC, cyl - 10kg,(GWP: 1825)

● R407C - Refrigerant HFC, cyl - 10kg, (GWP: 1774)

● R32 - Refrigerant HFC, cyl - 9kg,,(GWP: 675)

● R1234ze - Refrigerant HFO, cyl - **kg,(GWP: 6)

● R1234yf - Refrigerant HFO, cyl - **kg,(GWP: 4)

● R290 - Refrigerant HFO, cyl - **kg, (GWP: 3)

Pieprasīt cenu / Request a price 

Cenas un pieejamība, pēc pieprasījuma.

(Prices and availability on request.)

beijerref@beijerref.lv

F-GAS REGULA
Siltumnīcefekta gāzu (fluorogļūdeņraži) ar GWP> 2500 izmantošana saldēšanas iekārtu apkopei vai uzturēšanai ar uzpildi CO2 ekvivalenta lielumu 40t vai vairāk ir aizliegts no 2020. gada 1. janvāra.

 

bottom of page